© 2006 BR services - Radim Boček : : design by Simona Dvořáková (Atelier S)

CV - Ing. Radim Boček, DiS.


 


Praxe:

7 /2007 – současnost
Hlavní účetní ve výrobní a obchodní společnosti.

8/2003 – 7/2007
Samostatný účetní v účetní firmě zpracovávající kompletní účetnictví a daňovou evidenci klientů.

6/2000 – současnost
Vedení JÚ a daňové evidence kadeřnictví a projektová činnost ve výstavbě.

 

Vzdělání:

9/2006 – současnost
Masarykova Universita Ekonomicko-správní fakulta, studijní program „Ekonomika a management“,
studijní obor „Podnikové hospodářství“. Navazující magisterské studium.

9/2003 – 7/2006
Masarykova Universita Ekonomicko-správní fakulta, studijní program „Ekonomika a management“,
studijní obor „Management“ (studium ukončeno Státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce „Nepřímé náklady v podniku jako aktuální problém“ 7/2006)

9/2000 – 6/2003
Vyšší odborná škola ekonomická v Táboře, studijní obor „Účetnictví“ (studium ukončeno absolutoriem
a obhajobou absolventské práce „Oběh písemností a účetních dokladů“ 6/2003)

9/1995 – 6/2000
Obchodní akademie v Táboře (studium ukončeno maturitou 6/2000)

 

Certifikáty:

•  1. stupeň „Účetní asistent   “ v systému certifikace účetních v ČR č. certifikátu 003726 – Svaz účetních
•  (zahájen 2. stupeň „Bilanční účetní“ – registrační číslo adepta 807592)
•  „ Účetní terminologie v angličtině   “ IES E/CZ/A/III/aa/20610a – 1.VOXa.s. 26.11.2005

 

Člen institucí a komor:

•  Komora certifikovaných účetních, členské číslo: 3726
•  Systém Certifikace účetních, registrační číslo adepta: 807592

 


Zpět / Činnost účetních poradců, vedení účetnictví ...
Získejte Firefox! Získejte Thunderbird! www.skype.cz www.icq.com Fedora Core
Home