© 2006 BR services - Radim Boček : : design by Simona Dvořáková (Atelier S)
Získejte Firefox! Získejte Thunderbird! www.skype.cz www.icq.com Fedora Core

BR services
PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚCO NABÍZÍME:

Zpracování projektové dokumentace domovního plynovodu vč. přípojky, vnitřního vodovodu a
kanalizace vč. přípojek.
Projekt bude zpracován projektantem s příslušným osvědčením (autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb.) v elektronické i papírové podobě.


PROJEKT OBSAHUJE:

•  skříň hlavního uzávěru, regulátor tlaku plynu, plynoměr
•  domovní plynovod od skříně „HUP“ ke spotřebičům
•  vnitřní rozvody vody a kanalizace
•  přípojky vody a kanalizace po připojení na veřejnou síť
•  připojení spotřebičů (plynový kotel, ohřívač vody, sporák, zařizovací předměty, apod.)
•  určení potřebného průměru komínové vložky a zabezpečení větrání prostoru plynových spotřebičů
-- (včetně doložení potřebných výpočtů dle požadavků TPG)
•  vyjádření plynárenského podniku (OTP – obchodně technické podmínky)
•  vyjádření VAK JČ
•  vyjádření ostatních správců sítí (Telefonica O2, E.ON Česká republika, Technické služby, kabelová
-- televize, apod.)
•  doklad o vlastnictví nemovitosti (výpis z KÚ + snímek)
•  seznam prvků a zařízení (pro nabídková řízení)


TERMÍNY:

termín zpracování bude individuálně dohodnut se zákazníkem a pohybuje se cca 14 – 20 dní od vyjasnění požadavků ze strany zákazníka. Zakázku lze dohodnout i jako expresní.


CENA:

je stanovena individuálně předem dohodou.


REFERENCE:

JIHOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ a.s. , Č. Budějovice , Závod Tábor
p. Lachout Jiří / Tel: +420 722 258 723
p. Fiala Pavel / Tel.: +420 381 200 713 , Mob: +420 606 660 955

OBECNÍ A MĚSTSKÉ ÚŘADY v regionu Tábor

Šelepa Josef – JOŠT, Soběslav
p. Šelepa Josef / Mob: +420 777 197 367


OBLAST:

Naše služby nabízíme v oblasti Českobudějovického kraje a okresu Tábor.
Nebráníme se ale ani spolupráci v jiných oblastech Čech a Moravy.


KONTAKT:

Pavel Boček
Náchodská 2686
390 03 Tábor
Telefon: / E-mail:

Mob.: +420 728 238 118
bocekpavka@seznam.cz

 

Zpět HOME : : Zpět nahoru

HOME